Svenska journalister uthängda som islamofober. Koppling till Erdogan och Uppsala universitet

Vi, svenska journalister, författare, akademiker och politiker, som på olika sätt, stöttade Ann- Sofie, Soffan, Hermansson som 2020 och 2021 i tre juridiska instanser åtalades för förtal, men friades, hängs nu ut som islamofober. Vi förtalas offentligt i en internationell rapport med kopplingar till den turkiska Erdoganregimen. Syftet är självklart att skrämma oss till tystnad!
Ansvarig för det svenska materialet i den internationella rapporten, är bland annat Anna Ardin, mest känd för sin roll i Assangeaffären. Rapporten får också stöd av det statliga CEMFOR, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. CEMFOR vars grundare och vetenskaplig ledare är professor Mattias Gardell, som vittnade mot Ann- Sofie Hermansson i Hovrättsrättegången 2021.

 

Uthängningen görs i European Islamphobia Report 2021, som publicerades häromdagen. Rapporten är på 664 sidor och rapporterar från varje land, även Sverige.
Rapportförfattarna beskriver ensidigt utan hänsyn till fakta och i propagandasyfte den ”växande antimuslimska radikaliseringen” i Europa. Det nybildade identitetspolitiska partiet Nyans skildras däremot i positiva ordalag. Ett parti som säger sig vara det enda Turkietvänliga partiet i Sverige. Inte så konstigt eftersom den Europeiska Islamofobrapporten har nära kopplingar till Turkiets president Erdogan via tankesmedjan SETA, som publicerat Islamofobrapporten sedan 2015.

Den svenska delen i 2021 års rapport är skriven av förutom Anna Ardin, även av Mattias Irving, i rapporten presenteras han som student och ”journalistisk researcher och Emin Poljarevic, lektor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Anna Ardin och Mattias Irving var tidigare aktiva i den religiösa delen av socialdemokraterna- Tro och Solidaritet, samt föreningen Hjärta, där satt de i styrelsen tillsammans med Islamiska förbundets, IFiS, ordförande Omar Mustafa. Magnus Sandelin, ansvarig utgivare för Doku, som också hängs ut, skriver beträffande Anna Ardin och Mattias Irving:
”Under flera år har de bedrivit en hätsk kampanj mot forskare, myndigheter och enskilda medarbetare som arbetar med frågor kopplade till radikal islamism.”

Uthängningen av oss sker via en bild tagen vid en middag tillsammans med tidigare S-politikern Ann- Sofie Hermansson. Bilden är avfotograferad från terrorforskarens Magnus Ranstorp personliga twitterkonto där några av oss också namnges, förutom Carina Hägg och jag själv, även forskaren Magnus Ranstorp, Magnus Sandelin och ytterligare medarbetare på Doku.

Magnus Sandelin skriver om Islamofobrapporten:
”I kapitlet om Sverige hävdas att ”en liten men inflytelserik grupp tankeledare, bestående av politiker, journalister och akademiker, har kommit att bli centrala för utvecklingen av islamofobi i Sverige idag.”

Den 27 januari 2020 stod den tidigare S-politikern Ann- Sofie Hermansson åtalad. De som åtalade henne för förtal var Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil. Anledningen var att Ann- Sofie Hermansson kallat de två muslimska kvinnorna för ”extrema röster.”
Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil, representerar MMRK, Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén. En islamistisk cell som säger sig tala för alla muslimer, utan att ha fått mandat för det.

Det politiska partiet Nyans har också nära kopplingar till MMRK.

Hösten 2021 kom boken Den politiska rättegången. Kampen om yttrandefriheten ut. Boken skildrar hur begreppet ”lawfare”för första gången användes i svensk tingsrätt i modern tid. Nämligen att kriga med juridiska medel och att med hjälp av domstolen tysta och krossa meningsmotståndare. (Samma taktik som nu används mot oss i den Erdogan anknutna islamofobrapporten med stöd från Uppsala universitet!)

I Den politiska rättegången, skildras rättegången i Göteborgs tingsrätt i januari 2020. Bokens innehåll bygger i stort på Tingsrättens dokument: förhören med de inblandade, expertvittnenas utsagor och advokaternas pläderingar. Men här finns även material från mediebevakningen, andra tidningsartiklar och hur det göteborgska kulturlivet agerade. Ann- Sofie Hermansson friades såväl i tingsrätten som hovrätten. Högsta domstolen gav inte heller prövningstillstånd. Det är mycket allvarligt att det svenska rättsväsendet, som är en av demokratins hörnstenar, indirekt inte respekteras av en statlig institution CEMFOR, som ligger under Uppsala universitet. Ordförande för Uppsala universitet är Anne Ramberg, tidigare generalsekreterare för Advokatsamfundet. Istället för respekt används statliga medel för att internationellt, offentligen förtala de svenska medborgare som står upp till försvar för den svenska demokratin och yttrandefriheten. Att låta främmande makt med hjälp av svenska aktivister och universitet internationellt offentligen anklaga enskilda svenska journalister, författare och forskare för att vi bevakar radikal islamism måste vara ett starkt hot mot den svenska demokratin och yttrandefriheten.

Helene Bergman, journalist

Carina Hägg, senior adviser

Tystnaden effektivt vapen mot yttrandefriheten! Tal på Odenplan

Lyssnar på Arne Ruth, medan jag väntar på att tala på Odenplan i Stockholm. Foto: Bo Högrelious

Var rubriken på det tal jag höll under manifestationen ”Försvara Julian Assange och yttrandefriheten,” på Odenplan i Stockholm 19 maj. Som talare hade jag bland annat sällskap av Arne Ruth, mångårig chefredaktör för Dagens Nyheter, kulturredaktör på Expressen med flera.

Arrangör: Stödkommittén för Julian Assange. Övriga medverkande på manifestationen nämns efter mitt tal som publiceras här: 

 

Det mest effektiva vapnet mot yttrandefriheten är tystnaden! Osynliggörandet! Att tysta någon, att hindra en människa från att inte bli hörd – att inte få komma till tals – att inte få försvara sig – att inte bli lyssnad på- att tvingas att bli stum – att tystas! Det är det mest utstuderade sättet av censur. Det sättet av censur praktiseras här i Sverige när det gäller Julian Assange. Det sättet har praktiserats av det svenska rättsväsendet, av svenska politiker och av svensk media. Alla har de gått USA.s ärende och begäran att tysta Julian Assange och Wikileaks. Anledningen är att de avslöjat krigsbrott som utförts av Nato och USA.  Jag vet, eftersom jag som journalist har bevakat fallet Assange sedan augusti 2010, då jakten på honom och Wikileaks nådde sin kulmen. En jakt iscensatt av USA på svensk mark med hjälp av svenskt rättsväsen, media och politiker. 

Sakläget är mycket enkelt. Julian Assange hade sex med två kvinnor vid skilda tillfällen under sin vistelse här i landet i augusti  2010. De båda kvinnorna sökte upp en polisstation här i Stockholm med avsikt att förmå Julian Assange att ta ett HIV-test. Polisen på den aktuella polisstationen menade att Assange begått våldtäkt och då våldtäkt faller under allmänt åtal upprättade polisinspektören en anmälan om våldtäkt. En åklagare beslöt att begära Assange häktad i hans utevaro, trots att han befann sig i Sverige. Båda kvinnorna har senare hävdat via sms och på twitter  att Julian Assange inte våldtog dem. 

Det ena kvinnan säger till och med att:

”Det var polisen som ville sätta dit Julian Assange.” 

När Expressen stolt tidigt på lördagen den 21 augusti 2010 gick ut med världscoopet att Julian Assange var efterlyst för våldtäkt spred sig nyheten snabbt över hela världen. Expressen hade tipsats, trots att alla inblandade fått löfte om att deras namn skulle hemlighållas till rättsmaskineriet sagt sitt. Omedelbart efter publiceringen firade USAs försvarsminister Robert Gates nyheten med ett leende, medan han gjorde uttalandet : 

”Låter som goda nyheter för mig.” 

Dessutom spred olika twitterkonton som förknippas med Pentagon beskrivningar av Julian Assange som en våldtäktsman på rymmen. Skadan var alltså redan skedd, trots att mindre än 24 timmar efter det att arresteringsordern utfärdats chefsåklagaren i Stockholm Eva Finné som övertagit utredningen hävde arresteringsordern och uttalade att: 

”Jag tror inte att det finns någon anledning att misstänka att Julian Assange har begått någon våldtäkt.” 

Det skulle alltså senare visa sig att ingen av kvinnorna ansåg att de blivit våldtagna. Det framgår av den sms-korrespondens som åklagare Marianne Ny gjorde allt för att hemlighålla i det längsta. Det var Marianne Ny som beslutade att öppna fallet på nytt. 

Julian Assange skriver själv så här i sin vittnesutsaga som är undertecknad av Notarie Publicus och som jag i detalj redovisat på min blogg Kärringbloggen: 

” You can imagine my disbelief when I woke the next morning to the news that I had been arrested in my absence for rape and that the police were hunting all over Stockholm for me.”

Att hans förvåning var äkta bevisas alltså av de SMS som en av kvinnorna skickat till sina vänner. SMS som alltså den svenska åklagaren Marianne Ny gjorde allt för att dölja. 

 Det första åtalet om våldtäkt lades ner 2015 och det andra 19 november  2019. 

Men vad var det då det hela handlade om?  Jag har gått igenom och läst vad Julian Assange själv skriver i sin  affidavit, en av bilagorna till förhöret på Ecuadors ambassad i november 2016. En affidavit är en juridisk handling som upprättas under ed inför Notarius publicus. Affidaviten betraktas som ett vittnesmål. Här har Julian Assange angett källor vilket gör det lätt att verifiera sanningshalten av vad han säger.

Följande berättade han även för mig när jag träffade honom i London på våren 2012: 

Hans tre krypterade laptops togs i beslag på Stockholm/Arlanda precis när han skulle lämna Sverige 27 september 2010. Då hade han väntat i Stockholm under fem veckor för att bli förhörd av Marianne Ny, som aldrig hade tid. 

Nåväl på en av datorerna fanns videobevis på att US Air Force B-1 Bomber i maj 2009 bombade byn Grania i södra Afghanistan. Drygt ett hundratal civila, 60 kvinnor och barn dödades. 

Datorerna har aldrig återfunnits, trots att Wikileaks begärt ut dem hos svensk polis, flygbolaget SAS, på Arlanda flygplats eller Berlin Tegel dit Assange flög för att hålla föredrag. Efter det att Julian Assange fått lov att lämna Sverige och hans tre krypterade laptops med videobevis på krigsbrott beslagtagits utfärdade Marianne Ny en europeisk arresteringsorder. Redan innan i augusti 2010 hade Marc Thissen, presidentskribent skrivit i Washington Post: 

”FBI kan använda lagstadgad auktoritet att utreda och arrestera individer för brott mot USAs lag varhelst i världen. Med andra ord behöver vi inte tillstånd från något annat land att gripa Assange på det landets territorium, Men att ta honom från gatan räcker inte; vi måste återställa dokumenten som han olagligen har.”  Obamaadminstrationen ville också påverka media. New York Times rapporterade att Vita Huset mailat reportrarna och föreslagit en ny negativ vinkling på Wikileaks avslöjanden. Wikileaks var ingen objektiv nyhetskälla, tvärtom var de emot USAs utrikespolitik. 

Julian Assange skriver i sin affidavit: 

” Amerikanska regeringstjänstemän ansträngde sig för att påverka hur media rapporterade om våra publiceringar. Syftet var att avlegitimisera Wikileaks utgivarskydd under USAs första tillägg. T ex försökte USA falskeligen förvandla Wikileaks till en motståndare för USA:s nationella intressen. Ett falskt påstående som jag senare skulle få se eka i svenska medier.” 

Julian Assange har mer eller mindre bannlysts för att göra sin röst hörd och få berätta sin version i svenska medier. Jag har otaliga gånger tagit kontakt med de stora tidningarna i det här landet. Jag får tillbaka att man inte är intresserad. Därför har jag på min egen blogg Kärringbloggen publicerat åtta artiklar som alla bygger på Julian Assange egna ord. Jag har därmed låtit honom komma till tals vilket är brukligt i en demokrati som har yttrandefriheten som sin grund. 

Jag avslutar med att läsa upp vad Julian Assange själv skrivit om den rättsprocess som han sedan 7 december 2010 då han förlorade sin frihet, har blivit utsatt för. Han skrev detta i samband med förhöret på Ecuadors ambassad 2016: 

” Ni har utsatt mig för sex års olaglig, politiserad internering utan åtal – i fängelse, husarrest och fyra och ett halvt år på Ecuadors ambassad. 

Ert agerande genom att vägra att ta emot mitt skriftliga svaromål under de senaste sex åren har varit olagligt enligt FN:s grupp för godtyckligt fängslande, men även av Svea Hovrätt.

Ni har utsatt mig för grym, omänsklig och förnedrande behandling. 

Ni har förnekat mig effektiv juridiska representation i denna  juridiska process. De svenska advokaterna fick inte närvara vid förhöret)

Trots detta känner jag mig tvungen att samarbeta även om ni inte värnar om mina rättigheter.” Julian Assange. 

Och själv säger jag: 

Fallet Julian Assange är ett hot mot den svenska rättsstaten och också mot den fria journalistiken och vår yttrandefrihet. 

Helene Bergman

 

Dessutom medverkade Jan Hammarlund med sång, Håkan Julander, skådespelare som framförde en ny dikt. Lena Kallenberg, författare, skribent. Kristina Hillgren, psykolog, kommittén och Sigyn Meder, moderator.  

”Assange våldtäktsman” blev världsscoop. Gladde USA!

När Expressen tidigt på lördagen den 21 augusti 2010 gick ut med världscoopet att Julian Assange var efterlyst för våldtäkt spred sig nyheten snabbt över hela världen.

”Julian Assange ingen våldtäktsman,” hävdar kvinnorna.

Marc Thiessen avslutar med att skriva att ”vi inte behöver tillåtelse att för att gripa Julian Assange eller hans medlöpare var helst de befinner sig i världen.”

Bjöds in av Sossarna. Anklagas för spioneri av USA.

Marc Thiessen avslutar med att skriva att ”vi inte behöver tillåtelse att för att gripa Julian Assange eller hans medlöpare var helst de befinner sig i världen.”

Pentagon inrättade ett ”WikiLeaks War Room”.

Marc Thiessen avslutar med att skriva att ”vi inte behöver tillåtelse att för att gripa Julian Assange eller hans medlöpare var helst de befinner sig i världen.”

Assange skulle gripas, varhelst han befann sig i världen.

Marc Thiessen avslutar med att skriva att ”vi inte behöver tillåtelse att för att gripa Julian Assange eller hans medlöpare var helst de befinner sig i världen.”

Videobevis på USA:s krigsbrott försvann med hjälp av Sverige.

I maj 2009 bombade US Air Force B-1 byn Granai i södra Afghanistan. Drygt ett hundratal civila, 60 kvinnor och barn, dödades.

Assange landar på Arlanda i augusti 2010. Kommer till ett neutralt och öppet Sverige

Det småregnar på Stockholm/Arlanda onsdagen den 11 augusti 2010. Det är tredje gången på kort tid som Julian Assange har landat i Sverige. Planen är att placera Wikileaks servrar i landet.

Den obekväma sanningen, Julian Assanges egen berättelse.

Handlade den svenska åklagaren och den svenska säkerhetspolisen på order av president Obama för att stoppa Wikileaks och sätta fast Julian Assange?