Assangeaffären – Hotet mot yttrandefriheten

4 april 2022

Den obekväma sanningen, Julian Assanges egen berättelse.

Handlade den svenska åklagaren och den svenska säkerhetspolisen på order av president Obama för att stoppa Wikileaks och sätta fast Julian Assange? Frågan går att ställa efter genomläsning av Julian Assange egna vittnesutsagor och den hittills opublicerade svenska översättningen av förundersökningsprotokollet från Eucadorförhöret med Julian Assange. Förhöret ägde rum på Ecuadors ambassad i London 14/15 november 2016 på uppdrag av konungariket Sveriges justitiedepartement.

Helene Bergman, research & text. Caroline Thelning, redigering & layout.

Kärringbloggen är helt beroende av läsarnas ekonomiska bidrag.

Swisha 123 22 07 975 eller PG 62 42 09-3

Den svenska Åklagarmyndigheten sekretessmarkerade från början den svenska översättningen – av hänsyn till den personliga integriteten. ”Det aktuella förhöret avser högst personliga förhållanden, varför min bedömning är att dessa uppgifter omfattas av sekretess jämlikt 35 kap 1§OSL, skrev överåklagare Eva- Marie Persson i sitt svar på min fråga varför översättningen sekretessbelagts. Men efter Kärringbloggens överklagande släpptes översättningen till största delen fri i december 2021.

Det var Eva-Marie Persson som la ner förundersökningen om våldtäkt mot Julian Assange 19 november 2019. Men då hade USA redan nått sitt mål att stoppa Julian Assange och försvårat Wikileaks publiceringar av hemliga dokument om bland annat krigsbrott. Eller som Marc Thiessen, presidentskribent, skrev i Washington Post i början av augusti 2010 under rubriken: ”Wikileaks måste stoppas.”

Marc Thiessen citerade FBI, Federal Bureau of Investigation: ”FBI kan använda lagstadgad auktoritet att utreda och arrestera individer för brott mot USA:s lag varhelst i världen. Med andra ord behöver vi inte tillstånd från något annat land att gripa Assange på det landets territorium. Men att ta honom från gatorna räcker inte; vi måste återta dokumenten som han olagligen har.”

Till förhöret hörde också två bilagor som Julian Assange lämnat in. De bilagorna fick Kärringbloggen inte ta del av via åklagarmyndigheten. Dock har Kärringbloggen på annat sätt läst dem där Julian Assange under ed och med egna ord och angivande av källor berättar om det som blivit ”Assangeaffären”.

En av bilagorna är en affidavit. Det vill säga en juridisk handling som upprättas under ed inför notarius publicus. Affidaviten betraktas som ett vittnesmål.

Ett USA som fann Wikileaks avslöjanden så trovärdiga att de med alla medel försökt stoppa Wikileaks publiceringar.

I åklagarmyndighetens förundersökning som är översatt till svenska finns inte några källor angivna. Däremot en rad omskrivningar som gör det svårt för läsaren att verifiera sanningshalten. Dessutom finns ett antal faktafel i den svenska översättningen.

Men Julian Assange har i sina egna bilagor angett källor vilket gör att sanningshalten är lätt att verifiera. I dessa bilagor berättar Julian Assange med egna ord storyn om Wikileaks avslöjanden om krigsbrott och brott mot de mänskliga rättigheterna. Han berättar också om hur Sverige agerat hantlangare åt USA. Ett USA som fann Wikileaks avslöjanden så trovärdiga att de med alla medel försökt stoppa Wikileaks publiceringar. USA har också lyckats att med sin propaganda svärta ner och genom lawfare (krig med juridiska medel) förnedrat och psykiskt torterat Julian Assange, organisationens ansvarige utgivare och chef för Wikileaks i ett antal länder världen över. Se Nils Melzers, FN:s tortyrexpert, bok ”Fallet Julian Assange”. (Karneval förlag).

Jag, Helene Bergman, har sedan 2011 följt affären Assange och skrivit ett antal artiklar bland annat på DN Debatt. Min kollega Anders Carlgren och jag anmälde också åklagare Marianne Ny till JO, som inte tog upp fallet Assange. Jag träffade även personligen Julian Assange i London på våren 2012 (läs mer).

När Anna Ardins bok ” I skuggan av Assange,” kom ut i början av 2021 intensifierade jag min journalistiska bevakning. Boken ”I skuggan av Assange” gör allt för att svärta ner Julian Assange som våldtäktsman. En bild som alltsedan 2010 varit förhärskande i framförallt i media och bland allmänheten i stort. En bild som stämmer väl överens med den propagandabild president Obama och Vita Husets administration ville att allmänheten skulle ha av Julian Assange. En bild som inte visat sig stämma.

Sexanklagelserna mot Julian Assange har lagts ner i brist på bevis

Sexanklagelserna mot Julian Assange har lagts ner i brist på bevis. Dessutom har påståendet florerat om att Julian Assange försökte smita från ett förhör som den andra åklagaren Marianne Ny ville hålla med honom. Den första åklagaren, chefsåklagaren i Stockholm Eva Finné hävde från början arresteringsordern om påstådd våldtäkt med orden: ”Jag tror inte att det finns någon anledning att misstänka att Julian Assange har begått någon våldtäkt.”

Följande är Julian Assange egna ord på engelska. Detta skrev han 2016 i samband med förhöret på Ecuadors ambassad:

”I have continued to call for this prosecutor (Marianne Ny, förf. anm.) to accept my statement, including by:

  • Willingly attending a questioning on 30 August 2010 in Stockholm, where no questions were asked about the allegation, as I had already been cleared.
  • Staying in Sweden for more than five weeks longer than planned, repeatedly asking if or when I could give a statement, despite pressing commitments elsewhere.
  • Gaining the prosecutor’s consent to leave Sweden before doing so on 27 September 2010 in good faith, understanding that I was not required to provide a further statement for the time being. On the day I left the country (Sverige, förf. anm.) three of my encrypted laptops were seized from me at Stockholm’s Arlanda airport. The laptops contained evidence of war crimes pending publication and protected legal correspondence.
  • Offering to return to Sweden to give a statement in October 2010.
  • Offering to give my statement from London via numerous methods including telephone or videolink or in writing from London between October 2010 and up to and through the prosecutor, (Marianne Ny, förf. anm.) unnecessarily issuing a European Arrest Warrant. The European Arrest Warrant attempted to extradite me, without charge, from UK to Sweden, to take my statement. I was actively offering the testimony she claimed she wanted when she sought my arrest.
On the day I left the country (Sverige) three of my encrypted laptops were seized from me at Stockholm’s Arlanda airport.
  • Providing a DNA sample six years ago in December 2010 when I was first arrested at Sweden’s request and which has been available to the prosecutor for the las six years. She (Marianne Ny, förf. anm.) has never bothered to even attempt to use it.
  • Offering to give a statement in the Ecuadorian embassy in London via Mutual Legal Assistance, among other suggestions, during my time of house arrest (7 December 2010 – 19 June 2012).
  • Offering to give a statement in the Ecuadorian embassy in London as from 19 June 2012, for instance, via email from my Swedish lawyers on 24 July 2012 and during a meeting between my lawyers and the prosecutors in Stockholm 7 May 2013 – over four years ago and over three years ago respectively.
  • Offering to come to Sweden provided Sweden would give a guarantee that I am not extradited to another state over my publishing work. This offer was also requested by Ecuador through diplomatic channels and publicly in 2012, as I am a refugee in its jurisdiction.”

Det är Julian Assange egen berättelse, hittills inte hörd eller läst.

Julian Assange sitter nu på högsäkerhetsfängelset Belmarsh utanför London, där han suttit sig sedan april 2019. Han är i Belmarshfängelset i väntan på besked, inom några veckor, om Storbritanniens inrikesminister Priti Patell ska hörsamma USA:s begäran om att få honom utlämnad och där döma honom för spioneri och fängelse i 175 år.

Lämnas Assange ut till USA och döms för spioneri är vår västerländska yttrandefrihet i fara. Journalister kommer inte längre att kunna rapportera om bland annat krigsbrott utan att riskera att dömas för spioneri. Den 23 mars i år gifte sig Julian Assange med advokaten Stella Moris, mor till hans två unga söner. De vigdes i Belmarshfängelset under stark säkerhetsbevakning.

Helene Bergman

Kommande artiklar på Kärringbloggen är sammandrag av Julian Assange egna ord och Wikileaks journalistiska avslöjanden. Artiklarna bygger helt och hållet på de ovanstående dokumenten. Det är Julian Assange egen berättelse, hittills inte hörd eller läst.

[rpost]
Kärringbloggens innehåll är grundlagsskyddat. Kommentarsfältet inkluderas inte. Du som kommenterar är därför ansvarig för det du skriver.