BÖCKER

Jag har med mina tre böcker utvecklat det journalistiska hantverket. Jag har blivit en journalistförfattare. Ibland räcker det inte med att bara skriva artiklar. Inte om läsarna skall kunna förstå sammanhangen. Då är boken som form ett utmärkt medel. Mina hittills tre böcker rör sig inom de aktuella ämnena: yttrandefrihet, hederskultur och feminism. (Dessutom blir en bok att hålla i handen mer verklig).

Den politiska rättegången, kampen om yttrandefriheten

av Helene Bergman 2021-08 26

Häftad
Svenska
Antal sidor:147
Förlag: Vulkan
ISBN: 9789189286948

Jag var skakad efter att, som åhörare och journalist, bevittnat den första politiska rättegången i modern tid i Sverige, januari 2020. En brottmålsrättegång där åsikter och inte handlingar nagelfors. En rättegång som inte alls borde ha ägt rum i demokratin Sverige. Åsikter ska debatteras på en annan arena än domstolen i ett land med stolta traditioner av yttrandefrihet.

Det före detta S-kommunalrådet i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson, hade enskilt åtalats av aktivisterna Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil från cellen Muslimska Mänskliga Rättighetskommittèn, MMRK, för grovt förtal med hatbrottsmotiv.

Förortens Grupp 8
2000-talets kvinnokamp

av Helene Bergman 2017-10-31

Kartonnage
Svenska
Antal sidor:189
Förlag: Beijbom Books
ISBN: 9789186581541

Åtta kvinnor som sökte det svenska systerskapet, men fann bortvända ryggar. De sökte förståelse för sina liv, men fann förakt. De höjde sina röster, men mötte tystnad. De blev besvikna.

Åtta kvinnor som var och en och ibland tillsammans kämpar för kvinnors frihet i Sverige. Åtta kvinnor vilkas mål är att alla kvinnor, oavsett ursprung, själva skall få bestämma över sina liv och sina kroppar. Åtta kvinnor som flytt från kvinnoförtryck

Med svärtad ögonskugga
En feministisk memoar

av Helene Bergman 2013-10-21

Häftad (Danskt band)
Svenska
Antal sidor:150
Förlag: Beijbom books
ISBN: 9789186581503

Med utgångspunkt från sitt eget liv med sex, kärlek, män, barn, kvinnokamp och journalistjobb sätter Helene Bergman in feminismen i ett politiskt och samhälleligt perspektiv från 70-talets kvinnorö- relse till dagens kidnappade feminism. När Helene Bergman födde sin dotter 1972 fanns inte fri abort i Sverige och knappast några dagisplatser. Idag ser det svenska samhället helt annorlunda ut.

Men det kom inte utan kamp. En kamp där även männen deltog. Med sorg och ilska ser Helene Bergman på dagens fega feminism där männen blivit hatobjekt: Det var ju inte det vi ville på 70-talet. Vi ville ju kunna älska våra män!

RECENSIONER

”Onekligen piggar denna stridslystnad upp en något yngre gammfeminist, som genom decennierna ofta har retat sig på Sveriges kombination av småstalinistisk radikalfeminism, sossepräglad statsfeminism och oreflekterade systerskapsidéer.”
– Nina Lekander, Expressen, 9 december 2013

”Stilen är personlig, orädd och full av inlevelse.”
– Helen Vergil, BTJ

”Med svärtad ögonskugga bör kunna bli ett tändande diskussionsunderlag i många kvinnoorganisationer. Det var länge sedan jag kände mig så hoppfull om kvinnorörelsen. Äntligen slängs det in en fackla, det borde kunna bli en storm av detta. Läs boken och låt dig lyftas av vindstyrkan från rallarsvingarna.”
– Yvonne Gröning, Dala-Demokraten, 5 nov 2013