INTEGRITETSPOLICY

1. INLEDNING

I det här dokumentet förklarar vi hur Kärringbloggen (”vi”) behandlar dina personuppgifter.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Kärringbloggen (Helene Bergman Media, org. nr. 19460219-4880) är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dem.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

En personuppgift är all information som kan kopplas till dig som person. Personuppgifter som vi behandlar om dig kan vara: namn, personnummer, adress, telefonnummer eller e-postadress.

4. FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAS DINA UPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Kunna skicka ut betalningsavier till dig som är kvartalsgivare.
  • Kunna upprätta statistik.
  • Kunna skicka mail till dig som skrivit upp dig på vår intresselista (”Få senaste nytt”).
  • Kunna marknadsföra Kärringbloggen.
  • Kunna kommunicera med våra läsare, svara på frågor etc.

5. VILKA FÅR TA DEL AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina uppgifter delas aldrig till tredje part utan ditt godkännande, såvida det inte följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

6. SÄKERHET TILL SKYDD FÖR UPPGIFTERNA

Kärringbloggen värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar i detta syfte lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

7. LAGRINGSPERIOD

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att fullgöra ovannämnda ändamål eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna i enlighet med Kärringbloggens gallringsrutin.

8. DINA RÄTTIGHETER ENLIGT TILLÄMPLIG DATASKYDDSLAGSTIFTNING

Du har vissa rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, t.ex. rätt till registerutdrag och beskrivning av vilka uppgifter vi behandlar om dig, rätt till rättelse, rätt till radering, rätt till begränsning av behandlingar och rätt till dataportabilitet, i förhållande till Kärringbloggen som personuppgiftsansvariga för sina egna behandlingar. Om du vill göra rättigheter gällande, vänligen kontakta oss. Kontaktuppgifter finns i punkt 10 nedan.

Om du bedömer att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att klaga till Datainspektionen.

9. COOKIES

Vår webbplats karringbloggen.se använder cookies. Läs mer på sidan Information om cookies.

10. KONTAKTUPPGIFTER

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

Helene Bergman
E-post: helene@karringbloggen.se
Telefon: 0707 – 31 23 33