Assangeaffären – Hotet mot yttrandefriheten (6)

23 april 2022

Bjöds in av Sossarna. Anklagas för spioneri av USA.

”Krigets första offer är sanningen – seminarium med Julian Assange,” skrev Sveriges kristna socialdemokrater, då Broderskapsrörelsen, nu Tro och Solidaritet på sin inbjudan inför seminariet i LO- borgen 14 augusti 2010. Inbjudan riktade sig i första hand till media och politiska beslutsfattare. 12 år senare, 20 april 2022 har en domstol i Storbritannien bestämt att Wikileaksgrundaren Julian Assange ska utlämnas till USA där han är anklagad för spioneri efter det att Wikileaks avslöjat krigsbrott. Beslutet måste dock godkännas av inrikesminister Pati Patel. Det kan fortfarande överklagas till högre instans. Seminariet blev startskottet för en av de största rättsskandalerna i Sverige i modern tid.

Kärringbloggen har under ett antal veckor publicerat Julian Assange egen berättelse, hittills inte hörd eller läst som bakgrund till dagens situation.Kärringbloggen fortsätter att publicera.

Helene Bergman, research & text. Caroline Thelning, redigering & layout.

Kärringbloggen är helt beroende av läsarnas ekonomiska bidrag.

Swisha 123 22 07 975 eller PG 62 42 09-3

”Krigets första offer är sanningen- seminarium med Julian Assange,” så löd rubriken på inbjudan som Sveriges kristna socialdemokrater, då Broderskapsrörelsen, nu Tro och Solidaritet, skickade ut inför ett seminarie lördagen 14 augusti 2010. Seminariet riktade sig i första hand till media och politiska beslutsfattare och hölls i Plenisalen i LO-borgen, Stockholm.

Det var på lördagsmorgonen den 14 augusti 2010 som Julian Assange för första gången träffade ”SW”. Den kvinna som tillsammans med Anna Ardin initierade det som senare skulle bli startpunkten för ”Assangeaffären”. En rättsskandal som inneburit att Assange, efter 12 år fortfarande hotas av utlämning till USA, anklagad för spioneri.

En domstol i Storbritannien bestämde i onsdags, 20 april att Assange ska utlämnas till USA.

Beslutet måste dock godkännas av den brittiska regeringen. Beslutet kan också fortfarande överklagas,” uppger Ekot. Julian Assange skriver själv i bilagan till Eucadorförhöret:  ”The first time I met ”SW” was on the morning of 14 August 2010 when she came to a speech I gave on what my work revealed about the war in Afghanistan, in which Sweden has troops under US command.”

I pressmeddelandet som Broderskapsrörelsen skickade ut står det:
”Kontroll över information och media har blivit allt viktigare i moderna konflikter och krigförande parter satsar allt mer resurser att styra informationsflödet genom att begränsa möjligheterna för oberoende media och samtidigt lyfta fram den information man själv vill ha ut.”

Broderskapsrörelsen menar att det är avgörande för folkrätten och beslutsfattare att sanningen kommer fram och att det är Wikileaks som möjliggör kompletterande fakta och kunskap: ”Även hemligstämplat material och det som konflikters aktörer inte vill ge offentlighet åt.”

Men vad var det som Julian Assange sa, den där lördagen 14 augusti 2010 i Stockholm? Hans ord har mer eller mindre fallit i glömska eller undanhållits på grund av att han blev anklagad för våldtäkt.
Anna Ardin, som var pressekreterare under seminariet, har gjort sitt bästa för att Julian Assange/Wikileaks avslöjanden ska komma i skymundan, inte minst genom sin bok – ”I skuggan av Assange”. Där skriver hon i en mening följande: ”Journalister strömmar in, tar plats och Julian håller sitt föredrag om vikten av sanning och transparens för att få stopp på krigsbrotten.”

Tidningen Proletären 17 augusti 2010 gör ett referat av seminariet. Tidningen börjar med att citera Broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud, det är också han som bjudit in Julian Assange, som inleder seminariet med att säga:
”Krigen, staterna och media har ändrats. Beslutsfattarna och journalisterna vet inte allt om krigen. Det är ett demokratiskt problem. Genom systemet med inbäddade journalister försöker militären styra informationen. Wikileaks kan ses som ett svar på militärens styrning.

Enligt Proletären tyckte Julian Assange att det var skönt att han hade blivit inbjuden av just Sverige, eftersom Wikileaks alltid fått ett stort stöd från Sverige. Han fortsatte med att säga att sex procent av nyheterna i USA är krigsnyheter och att militären försöker mörka information om krig för journalister och politiker. Nyheterna som kommer levereras av köpta reportrar:

”Wikileaks återställer balansen till förmån för sanningen. Vi försvarar fria människors rätt att fritt kommunicera.”

I Proletärens artikel frågar Stefan Lindgren från Afghanistankommittén om Julian Assange ansåg att den svenska militärens uttalanden om att det borde utredas om Wikileaks avslöjanden var olagliga, som ett hot mot verksamheten. Julian Assange svarade med att människors reaktioner och den tekniska utvecklingen är motsatt mot vad vissa generaler önskar. Den socialdemokratiska riksdagsmannen Hans Andersson undrade hur Wikileaks kunde veta att det var sant det som de publicerade eftersom organisationen inte kontrollerade källorna:

”Vi kontrollerar dokument. Det är en överlägsen metod. Hittills har vi aldrig haft fel,” svarade Julian Assange.

Efter seminariet frågade Proletären Stefan Lindgren från Afghanistankommittén vad han tyckte: ”Fantastiskt. Det här är ett genombrott. Här satt svenska journalister helt tysta och bara lyssnade på Julian Assange. Hittills har det varit en enighet om att hålla tyst om den blodiga sidan av kriget. Nu har den tystnaden brutits”.

”Det förekommer i betydande omfattning att främmande makt bedriver otillåten underrättelseverksamhet i Sverige, skriver den statliga utredningen ”Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet, ” SOU 2012:95. Och efter bara några dagar i Sverige i augusti 2010 blir Julian Assange orolig för sin egen säkerhet. Han hade skäl för sin oro. Såväl Pentagon som svensk försvarsmakt hade blivit minst sagt alerta efter det att Wikileaks släppt the Afghan War Diaries 27 juli 2010. Försvarsmakten hade liksom Pentagon i USA skapat ett svenskt ”Wikileaks War Room”. Där analyserades de 76 000 dokument som Wikileaks släppt 27 juli. I dokumenten nämndes Sverige ett antal gånger, rapporterade bland annat Svenska Dagbladet den 13 augusti 2010. SvD skrev en artikel med rubriken:

”Försvarsdepartementet förbereder för nästa läcka.”På sajten Nyheter 24, som inte Assange nämner, skriver man att Wikileaks ska släppa ytterliga 15 000 dokument, som av säkerhetsskäl ännu inte har släppts. I Nyheter 24 säger Försvarsmakten att ”det vore mycket allvarligt” om de resterande dokumenten skulle påverka den svenska insatsen i Afghanistan. Fem dagar senare, 18 augusti, publicerar Sveriges Television ett inslag under rubriken:
”Vi riskerar att relationen med USA försämras.” I inslaget argumenterades för att bara närvaron av Wikileaks i Sverige innebär att relationerna med USA kraftigt försämras.

Enligt Julian Assange själv hade han rest till Sverige ett antal gånger för att på helt laglig väg försöka skydda Wikileaks servrar från intrång av myndigheterna.
Anledningen var Sveriges starka meddelarskydd vad gäller medier med utgivarbevis. Det innebär att alla som tipsar och läcker till media är skyddade enligt grundlagen, den så kallade meddelarfriheten. Men för att få ett utgivarbevis måste Julian Assange ha ett arbets- och uppehållstillstånd i Sverige. Han nekades detta av Migrationsverket. När han kom till Sverige 11 augusti 2011 var han inbjuden av Socialdemokraternas Broderskapsrörelse för att tala om Wikileaks publicerade Afghan War Diaries.

Broderskapsrörelsen var kritiska till Sveriges inblandning i kriget i Afghanistan.

Julian Assange var, när han anlände till Sverige 11 augusti 2010 medveten om att han hela tiden övervakades och var därför oerhört riskmedveten. Anledningen var att han visste att USA pressade sina allierade, inklusive Sverige.

” I was aware of the publicly stated attempted to track my movements. I used a number of risk minimization procedures, including relying on the goodwill of friends and their circles for my safety and to protect the confidentially of my whereabouts and communications.”

Julian Assange svenska kontakter hade ordnat så att han kunde bo i två säkra lägenheter under de få dagar som han skulle vara i Sverige. Det ena tillhörde en journalist som han redan kände. Den andra en socialdemokratisk figur som var helt okänd för Julian Assange: ”One of the safe houses belonged to a journalist I knew and another to a Social Democrat Party figure unknown to me who had lent her apartment while she was away, or so I had been told. However, because these two original safe houses arranged prior to my arrival became known very soon, I stayed in three additional safe houses between 11 and 20 August 2010.”

Julian Assange hade även kontakter med det svenska Pirat Partiet som var representerat i EU parlamentet vid den här tiden. Kort efter det att Julian Assange anlänt till Sverige, blockerades hans personliga bankkort. Den 13 augusti 2010 var inte heller organisationen WikiLeaks Moneybookers konto tillgängligt. Julian Assange skriver:

” That same day, I contacted the company, who replied: ”following recent publicity and the subsequently (sic) addition of the Wikileaks entity to blacklists in Australia and watch lists in the USA, we have terminated the business relationship.”

Julian Assange kontaktade MoneyBookers såväl den 13 som 16 augusti angående avstängningen:
”Regarding the closure, including which blacklists and watchlists my accounts and/or Wikileaks ́account had been added, but I was refused this information.”

Frysningen av Wikileaks ́Moneybookerskonto var ett tidigt exempel på vad som i december 2010 skulle bli en gemensam utomrättslig global ekonomisk blockad mot Wikileaks av amerikanska finansiella tjänsteföretag såsom VISA, MasterCard, PayPal, Bank of America, Western Union och American Express: ”The blockade was the subject of several court actions, a European Commission investigation, a resolution by the European Parliament and condemnation by the United Nations Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression and Inter- American Commission on Human Rights Rapporteur for Freedom of Expression. On 24 April 2013 the Supreme Court of Iceland found the blockade against WikiLeaks to be unlawful”.

Julian Assange var alltså avskuren såväl från sina egna som WikiLeaks pengar när han anlänt till Sverige. Han blev därför helt beroende av andra för sitt uppehälle såväl för boende, mat, säkerhet och telefonkredit: ”Unfortunatly, I knew very few people in Sweden and those I did were only sporadically in the country.”

Helene Bergman

Kommande artiklar på Kärringbloggen är sammandrag av Julian Assange egna ord och Wikileaks journalistiska avslöjanden. Artiklarna bygger helt och hållet på de ovanstående dokumenten. Det är Julian Assange egen berättelse, hittills inte hörd eller läst.

[rpost]
Kärringbloggens innehåll är grundlagsskyddat. Kommentarsfältet inkluderas inte. Du som kommenterar är därför ansvarig för det du skriver.