FOKUS I KÄRRINGBLOGGENS ARTIKLAR

Kärringbloggens har valt att lyfta ämnen och händelser inom framförallt kategorierna yttrandefrihet, rättssamhället, feminism och politik.

Debattartiklar och böcker
I debattartiklar och Helens böcker hittar du även ämnens som: lawfare och härskartekniker. Sex, våldtäkt och Metoo. Jämställdhet, hederskultur och jämlikhet. Kultur och traditioner som skapar normer som skapar lagar.

KATEGORIER

Exklusivt
ASSANGEAFFÄREN

Julian Assange var i Stockholm 2010 för att tala om sin organisation Wiki­leaks som just då hade publicerat ett antal dokument om USA:s krigsbrott. I samma veva anklagades han för våldtäkt. Konsekvenserna blev att Julian Assange och Wikileaks tystades. Helene Bergman har följt Assange­affären från starten fram till nu.

Exklusivt
SOFFANAFFÄREN

Jag var skakad efter att som åhörare och journalist bevittnat den första politiska rättegången i modern tid i Sverige i januari 2020. En rättegång som inte alls borde ägt rum i demo­kratins Sverige. Helene Bergman har följt Tingsrätts­rättegången som rättegången i Hovrätten.

YTTRANDEFRIHET

Varje medborgare och även utlänningar som befinner i Sverige har rätt att fritt uttrycka sig i tal, skrift, bild eller på annat sätt. Myndigheterna får i förväg inte pröva om uttalandena är lämpliga – censur. Medborgarna i Sverige får inte heller bestraffas om de ogillar vissa uttalanden – fri debatt. Det regleras ibland annat yttrande­frihetsgrundlagen.

RÄTTSSAMHÄLLE

Demokratin/Rättsstaten Sverige bygger på en mängd lagar. De som stiftar lagarna är riksdags­ledamöterna i Sveriges riksdag. En stor del av Kärringbloggens artiklar granskar hur rättssamhället och lagarna fungerar i praktiken och verkligen.

FEMINISM

Feminismen är en ideologi som fått stort inflytande på det svenska samhället. Feminismen bör som alla andra ideologier granskas journalistik. Helene Bergman, med ett förflutet inom kvinnokampen, har i en rad artiklar och debattartiklar granskat just feminismen.

POLITIK

Ordet politik är i dagens samhälle en statsvetenskaplig term. I stor innebär politik hur en stats offentliga makt skall fördelas och utövas. I en demokrati finns ett antal partier som på olika sätt fördela och utöva den politiska makten. Till detta finns intresseorganisationer som vill påverka politiken. Det finns också uttrycket att: ”allt är politik”.

DEBATTARTIKLAR ANDRA MEDIA

Helene Bergman har även varit en aktiv debattör i andra medier. Som i tex Dagens Nyheter, Göteborgs­Posten, Expressen, SVT Opinion, och den numer nedlagda Newsmill (Sakine Madon, PM Nilsson). Hennes debattartiklar går att läsa här.

HELENES BÖCKER

Helene Bergman har de senaste åren givit ut tre böcker som handlar om yttrandefrihet, hederskultur och feminism.