Fotografering

Att fotografera är för mig lust och avslappning. Ett sätt att se på världen med nya och andra ögon. Mest tar jag bilder för min egen skull.