Dimridåer läggs ut om den svenska antisemitismen

Jag vägrar att vara en tyst, ofrivillig medlöpare till den allt tydligare antisemitismen i Sverige. Jag har ingen lust att som etnisk svensk, med de värderingar jag uppfostrats i och levt med, hamna i en fälla, gillrad av vänstermänniskor, Hamasanhängare och etablerade opinionsbildare i mitt land. Jag har ingen lust att ge de människor tolkningsföreträde som nu på ett eller annat sätt relativiserar den allt synligare och hotande antisemitismen i Sverige.

KÄRRINGBLOGGEN BEHÖVER DITT STÖD!

SWISHA ETT BIDRAG TILL 123 22 07 975

Det är samma vänsteranhängare och opinionsbildare med stora medieplattformar till förfogande, som vägrade se faran med den stora inflyttningen av människor från MENA-länderna, som vägrade se hur hederskulturen importerades och som pådyvlade oss uppfattningen att vi som kritiserade var islamofober och rasister. 

  Nu år 2023 blommar relativiseringens antisemitism mot judar som sedan 1700-talet bott och verkat i vårt land. Människor som varit med om att bygga vårt välstånd i fråga om handel -och industri, för att inte tala om kultur.  Uppriktigt sagt förstår jag inte hur framförallt dessa opinionsbildare tänker. Den enda förklaringen är att de totalt har förlorat sin moraliska kompass och låter någon slags feg, felriktad känsloideologi styra skriverierna. Jag har sedan 7:e oktobermassakern i Israel, då Hamas, mördade, torterade och halshögg, barn, kvinnor och män och tog drygt 200 människor som gisslan, följt Adam Cwejman, GP:s ledarskribent, i vad han skrivit om antisemitismen. Hans texter har skiljt sig påtagligt från dem han vanligtvis skriver. Jag har anat en egen verklighet bortom orden. Den 10 november skrev han en ledare med rubriken:

”Tala klarspråk om vilka som hotar Sveriges judar eller var tysta.” 

Ja det finns vissa texter som gör ett outplånligt intryck, som ger dig en ahaupplevelse. Det är den texten som inspirerade mig till att skriva det jag gör nu. Den texten gjorde att jag inte längre själv kan vara tyst. Adam Cwejmans text för mina tankar tillbaka till min ideologiske vägledare Torgny Segerstedt, publicist och chefredaktör på Göteborgs Handels och Sjöfartstidning under Andra världskriget. Han som, en av få publicister, vågade stå emot Hitler. Och Adam Cwejman gör som Segerstedt talar klarspråk, ett klarspråk som är helt nödvändigt i Sverige 2023:

”När antisemitismen uttrycks av muslimer så bortförklaras den i svensk offentlighet som ett svårgreppbart och universellt fenomen,” så inleder Adam Cwejman sin ledare av den 10 november 2023.  När 7: oktober massakern ägde rum och massmordet på judar firades på gator och torg i Sverige  då vände ”Sveriges halvtidshumanister” bort blicken. Men sedan dess har den vedervärdiga antisemitismen fått luft under vingarna och judar i Europa och inte minst i Sverige försöker att med alla medel dölja att de är judar:

”Återigen hukar judar, planerar att flytta ( men ”vart” är den återkommande frågan som ställs) och hittar nya sätt att dölja sin identitet och skydda familjen. Den ensamhet som många judar har känt har varit outhärdlig. Hur kunde det bli så här, undrar de”, skriver Adam Cwejman. 

I sin ledare nämner Adam Cwejman särskilt tre namn, Jens Liljestrand, Expressen, Anders Lindberg, Aftonbladet och Ulrika Knutsson, Expressen ( som förresten också är ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism),  som han menar lägger ut dimridåer:

”Istället för att erbjuda klarhet och förståelse så lägger de ut dimridåer – de grumlar vår förståelse av hur antisemitismen ser ut idag.” 

För i dagens Sverige och i Europa riktas hatet mot judar framförallt av muslimer från Mellanöstern. Och i vetenskapliga studier bekräftas det att muslimer har en betydligt större antisemitisk hållning än den vanlige svensken eller européer. 

Och Adam Cwejman avslutar sin ledare på detta sätt: 

”Människor lämnar inte sina värderingar, traditioner, seder eller historiska erfarenheter bara för att de passerar en gräns. Bor de tillsammans med människor som hyser liknande erfarenheter och värderingar så hålls de vid liv. Antisemitismen i Europa är tätt sammanflätad med en rad andra allvarliga samhällsproblem: religiös extremism, hedersvåld, segregation och fattigdom. Antisemitismen kan inte längre förstås på egen hand, den är fast förankrad i en misslyckad migration- och  integrationspolitik.” 

Och därmed är det sagt att vi, även icke judar, måste vara uppmärksamma på att antisemitismen, inte får något som helst fotfäste, varken  hos politiker eller hos gemen man i Sverige. Vi måste vara tydliga med att vi inte tolererar att de intoleranta får tolkningsföreträde !

 

Helene Bergman 

KÄRRINGBLOGGEN BEHÖVER DITT STÖD!

SWISHA ETT BIDRAG TILL 123 22 07 975